Osobnosti roku Libereckého kraje 2015. Foto: Pavel Duchoslav

Vážení a milí čtenáři a příznivci Metropolu,
Předkládáme vám k hlasování nominace čtenářsky oblíbené ankety Osobnost roku 2017 Libereckého kraje.
I pro letošní, v pořadí již 4. ročník, jsou abecedně seřazeny v pěti kategoriích. Své favority můžete podpořit elektronickou formou zde. Z došlých odpovědí vylosujeme tři tipující, kteří získají volnou vstupenku pro dvě osoby na slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků, jenž se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018 v Clarion Grand hotelu Zlatý lev v Liberci.

Těšíme se na vaše hlasy a přejeme hodně štěstí!

Hlasovat můžete do 9. února 2018.

V této kategorii jsou nominováni:

František Doležal

Řemeslná výroba, Česká Lípa, představuje již od roku 1995 širokou nabídku služeb v oblasti tradiční řemeslné výroby – truhlářství, zámečnictví, instalatérství, topenářství, stavební činnosti a elektro. Od října roku 2005 je firma pana Doležala držitelem Certifikátu systém řízení jakosti. Jeho profesních kvalit si cení nejen stavební družstva, realitní kanceláře, městské a obecní úřady, ale také školní zařízení všech stupňů.

Jan Kapoun

Bývalý ředitel Jizerských pekáren, se v letech 1995 - 2000  s kolektivem spolupracovníků zasloužil o zavedení výroby bezlepkového chleba a produktů v České Lípě. Absolvoval kvůli tomu řadu zahraničních cest do Rakouska i Německa a navázal spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským v Praze. V té době se jednalo o jednu z prvních pekáren v České republice, dneska už je bezlepkový sortiment Jizerských pekáren rozšířený na více jak 40 druhů výrobků a vyváží se z České Lípy i do zahraničí (Slovensko, Polsko).

Jiří Pačinek

Jeden z nejlepších současných českých sklářů zaměřených na hutní sklo. K vytvoření jeho osobitého stylu silně přispěl čas strávený ve sklárně Ajeto, kde se projevil jeho silný talent a zručnost. Jeho práce udivují často až sochařským pojetím, a to ať už jde o volné plastiky zvířat a figur, nebo užité předměty jako jsou vázy, mísy a poháry. Před několika lety založil vlastní sklářskou huť v Lindavě, kde žije. Spolupracoval s řadou špičkových výtvarníků, designérů a architektů, např. s Reném a Miluší Roubíčkovými a Bořkem Šípkem.

Stanislav Stupka

Bývalý předseda SK, v průběhu více než půlstoletí stál u všech etap budování střeleckého areálu v Manušicích. Dnes patří toto sportoviště k největším svého druhu v severních Čechách a hostí mnoho významných soutěží. Zároveň slouží jako středisko vrcholového sportu Českého střeleckého svazu. Pod jeho trenérským vedením vyrostl nespočet reprezentantů, mistrů ČR, Evropy i světa.

Ing. Vladimír Žíla

Jednatel realizačního sklářského ateliéru Astera v Novém Boru. Firma se pod jeho vedením specializuje na zakázkovou výrobu dekorativního skla a křišťálu. Dlouhodobě se snaží o kultivaci centra města. S hrdostí se hlásí ke generálnímu partnerství mezinárodní soutěže Miss světa neslyšících. Další aktivitou je nově realizovaný projekt Glass District. Jedná se o designový obchod ve spojení s knihovnou sklářské literatury a komfortní zónou.

Mgr. Ilona Hummelová

Ředitelka Denních a pobytových sociálních služeb, má v problematice osob se zdravotním postižením bohaté zkušenosti. Dlouhodobě úspěšně vede Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením a Domov pro osoby se zdravotním postižením. Pro její každodenní nasazení na ni její klienti nedají dopustit.

Mgr. Jindřiška Pomikálková

Ředitelka ZŠ v České Lípě, speciální pedagožka, je vysoce uznávanou odbornicí v oblasti speciální pedagogiky. Příspěvková organizace, kterou řídí, je zřízena jako škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale zahrnuje i mateřskou školu a dvouletou střední praktickou školu a je rozložena do několika budov. Toto náročné řízení zvládá na vynikající úrovni, speciální škola je vyhledávána rodiči tělesně i mentálně hendikepovaných dětí z celého regionu a velmi kladně hodnocena jak rodiči, tak odborníky.

Mgr. Ivana Posseltová

Ředitelka MŠ Nový Bor, aktuálně řídí 7 odloučených pracovišť školy, aktivně spolupracovala na přípravné i realizační fázi všech projektů, týkajících se potřeby navyšování kapacity předškolních zařízení. Je spoluautorkou operačního programu Přeshraniční spolupráce, spolupracuje s partnerskou školou v německém Waltersdorfu i s Domem pečovatelské služby. Láskyplný vztah k dětem a nesmírná empatie jí pomáhají i při práci s dětmi s vadami řeči i dalšími handicapy, pro něž jsou v plně bezbariérové škole zřízeny speciální třídy.

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Zakladatel neurochirurgie v Liberci jako samostatného oboru. Je vynikajícím neurochirurgem, žádaným i v zahraničí. V roce 2017 vydal, spolu s uznávaným kolegou neurochirurgem doc. Benešem, unikátní knihu o aneurysmatech v mozku.

Mgr. Hedvika Zimmermannová

Farářka Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou je od roku 2007 ředitelkou diakonie ČHC. Diakonie se tehdy nalézala ve složité situaci, vnímala to jako výzvu. Postupně se podařilo zakládat nová střediska a pomáhat tam, kde bylo třeba: především v sociální sféře, ale i při povodních a dalších živelných katastrofách. Nyní Hedvika Zimmermannová vede dvanáct středisek, které se věnují široké škále sociálních činností a služeb: od domácí hospicové péče a domovů pro seniory, přes zařízení věnující se lidem s handicapem až po volnočasová zařízení pro děti a mládež i seniory.

Divadelní spolek Havlíček Zákupy

Nejstarším českým ochotnickým spolkem na Českolipsku. Už 23. června 1923 byl založen divadelní odbor Národní jednoty severočeské v Zákupech. Na něj zákupský „Havlíček“ navazuje. Každoročně se účastní oblastních divadelních přehlídek „Josefodolské divadelní jaro“ v Josefově Dole, dvakrát vystupoval na národní přehlídce „Krakonošův divadelní podzim“ ve Vysokém nad Jizerou. Členové pravidelně na přehlídkách získávají ceny za herecké výkony, 12 členů je nositelem Zlatého odznaku Svazu českých divadelních ochotníků, 3 Čestného uznání V. K. Klicpery, jeden Zlatého odznaku J. K. Tyla a jeden Zlatého harlekýna.

Fotoklub Safír Turnov

Historie turnovského fotoklubu sahá do první republiky. Od roku 1993 působí jako samostatné sdružení s právní subjektivitou. Od té doby se jeho prostřednictvím jen v galerii Safír veřejnosti představilo více než 280 našich i zahraničních autorů, v roce 2014 přesáhl počet celkem pořádaných výstav 1000. Fotoklub má své členy nejen v srdci Českého ráje, ale i na dalších místech republiky, jeho řádnými členy jsou také fotografové ze Švédska, kteří navštěvují Turnov a svými pracemi se účastní společných výstav a soutěží. Fotoklub je spoluzakladatelem KONTAKTU - sdružení fotografů Euroregionu Nisa, kde se aktivně podílí na jeho činnosti.

Muzeum Českého ráje v Turnově

Patří k nejstarším muzeím regionálního typu v České republice. Počátky sbírkotvorné činnosti byly zaměřeny na archeologii, historii a národopis. Tyto sbírkové fondy postupně vytvořily platformu budoucího regionálního vlastivědného pracoviště. Předpoklady pro dnešní specializaci turnovského muzea na dokumentaci a prezentaci nalezišť drahých kamenů a historii kamenářství a šperkařství vytvořily ve 30. letech sbírky geologie, mineralogie, sbírky drahých kamenů a zlatnických výrobků. V těchto oborech dnes vlastní muzeum sbírkové fondy evropského rozměru a tomu odpovídající expozice.

Bc. Petr Novák

Ředitel příspěvkové organizace KULTURA, sbormistr a zakladatel Českolipského dětského sboru založil již v roce 1994 Českolipský dětský sbor, který od té doby velice úspěšně vede. Pod jeho vedením získal Českolipský dětský sbor mnoho ocenění na různých festivalech a mezinárodních soutěžích. Sbor absolvoval mezinárodní setkání sborů v Belgii, v Litvě navštívil Jihoafrickou republiku, opakovaně vystoupil v USA. Vloni se představil i ve slavné Carnegie Hall, kde získal 96 bodů ze 100.

Ervín Šolc

Je spoluzakladatelem a dlouholetým prezidentem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Je pořadatelem česko-německých dnů v Liberci a zakladatelem Centra setkávání německé menšiny v Liberci. Řídí odborné exkurze k historii nebo architektuře města i regionu a angažuje se v projektech Živá paměť i Živá knihovna. Z finančních prostředků nadace Hermanna Niermanna obstaral dotace pro sociální potřeby organizací v libereckém regionu v celkovém objemu přes 40 milionů korun. Dotace pomohly modernizovat domovy důchodců ve Vratislavicích nad Nisou, Českém Dubu nebo Frýdlantu.

Filip Horňák

SK karate Shotokan Liberec, sport: karate. Mistr ČR v kumite v kategorii mladší žáci, nejlepší závodník MČR žactva 2017.

Bohumil Koloc

Klub – USK Slavia Liberec, sport – karate. Vynikající trenér, který se letos karate věnuje 40 let a vychoval řadu úspěšných reprezentantů.

Oldřich Mikula

Klub – SKST Liberec, sport – stolní tenis. Vítěz veteránské kategorie nad 80 let v ČR, nejlepší veterán roku 2017.

Vít Pavlišta

Klub – AC Slovan Liberec, sport – atletika. Mistr ČR v půlmaratonu.

Simona Vykoukalová

Klub - Sport Aerobic Liberec, sport – aerobik. Juniorská reprezentantka ČR, účastnice ME, mistryně ČR, 3. místo ve 12. ročníku Poháru federací.

Anděla Jirásková

Asistentka prevence kriminality Městské policie Česká Lípa, prokázala svůj charakter v situaci zcela klidné, dá se říci, že i mírně komické. Cestou autem Purkyňovou ulicí najednou začaly vzduchem létat papírové bankovky i s peněženkou. S manželem si řekli, že je posbírají. Nález odevzdala na MP, která zkontaktovala majitele, jenž se už loučil s několika desítkami tisíc korun. Velké díky vyjádřil Anděle Jiráskové na místě.

Pavel Just

Strážník MP Chrastava, se významně zasloužil o záchranu lidského života. V listopadu poskytl první pomoc občanu Chrastavy (ročník 1937), který po kolapsu organismu zůstal, neschopný pohybu, ležet na chodbě svého domu půldruhého dne. Dostal informaci, že se muž neozývá svému příteli, neváhal a jel celou situaci prověřit. Muži poskytl nezbytnou pomoc, dále se postaral o přivolání sanitky, informování  rodinných příslušníků a neposlední řadě zabezpečení domu a hospodářství muže včetně péče o domácí zvířata.

Jan Kmoch

Uslyšel volání o pomoc sousedky, kterou přepadl pachatel, jenž byl den předtím propuštěn z nápravného zařízení, a nastříkal jí do obličeje práškový hasicí přístroj. Pachatel s peněženkou utíkal, Jan Kmoch jej pronásledoval, dostihl a peněženku mu sebral. Zloděje pak na základě popisu dopadla Policie ČR.

Jan Kohoutek a Václav Serdel

Policisté z Mimoně, zachránili pomocí přenosného defibrilátoru život dvanáctileté dívky z Kuřívod na Českolipsku, které během spánku přestalo fungovat srdce. Na místo je poslala dispečerka tísňové linky, a jejich příkladný čin odvysílala i celostátní televize. Policisté s defibrilátorem tak zachránili život nejmladšímu člověku v Česku.

Martin Rasel a Karel Bouška

Dvojice městských policistů z Nového Boru se svým bezprostředním zásahem zasloužila o záchranu lidských životů. V domě s pečovatelskou službou v Novém Boru při požáru, který vznikl v prvních lednových dnech roku 2017 v jednom z přízemních bytů a zasáhl obytný pokoj s kuchyní, společnými silami zachránili těžce popáleného muže a svým okamžitým zásahem předešli i dalším možným obětem. Na místě byli první a před příjezdem hasičů zajistili a provedli evakuaci 26 osob. Sami se přitom nadýchali toxických zplodin.

Zvláštní cena - Gabriela Koukalová

Dlouhodobá vynikající reprezentantka České republiky a SKP Kornspitz Jablonec nad Nisou. V roce 2017 se stala mistryní světa, získala pět triumfů ve Světovém poháru a dva malé glóby.

Vytvořil: Patrik Kulíšek